Hakkımızda

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti

Hakkımızda


1989 yılında Bayburt il olarak 102 yıllık hasreti(1) sonlandırmıştı. Çiçeği burnunda il Bayburt, bir yandan elektriksiz, yolsuz, susuz köy kalmasın çabası içerisinde iken, bir yandan da sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarına ağırlık vermişti.

“Evet şimdi Bayburt, uzun yıllardan beri özlemini duyduğu bir derneğe daha kavuşuyor. “Bayburt Gazeteciler Cemiyeti ve Bayburt Tarihini Araştırma Derneği” kuruluş aşamasında. Bu derneğin mana ve önemi o derece büyük. Gayelerinin arasında tarihi kalıntılardan oluşan bir açık hava müzesi de var.” (2)

‘Bayburt Gazeteciler Cemiyeti ve Bayburt Tarihini Araştırma Derneği’ olarak düşünülen dernek, bir müzenin de hayalini kuruyor, yıllar sonra atılacak müzecilik girişimlerinin de duyurusunu yapıyordu. Sonrasında tarih ve kültür içerikli derneklerin ayrı ayrı kurulması yönünde karar alınınca gazetecilik mesleği müstakil bir dernekle temsil edilecekti. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti gerekli evrakların hazırlanmasının ardından bir dilekçe ile Valilik makamına başvuracaktı.

Bayburt’un Cumhuriyet tarihindeki ilk gazetelerinden Bayburt Postası’nı kuran ve  kenti daha başka birçok yenilikle tanıştıran gazeteci-yazar Osman Okutmuş, uzun yıllar düşünü kurduğu cemiyetin kuruluşuna da öncülük etmiş ve bu düş 21 Haziran 1991 tarihinde gerçekleşmişti. Bayburt tarihinde haziranların önemi büyüktü. 102 yıllık vilayetlik hasreti 21 Haziran 1989 tarihinde gerçekleşmişti. Vilayetliğin ikinci yıl dönümü Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşu ile taçlanıyordu.

Anadolu Basın Birliği Kurucu Üyesi ve Şeref Basın Kartı Sahibi olan Osman Okutmuş’un başkanlığında kurulan cemiyetin, kurucu yönetim kurulunda Erdoğan Kadakal, Sadık Yavuz, Hükmü Pekmezci, Recep Akkan, İsmail Şimşek ve Recep Kutlu görev almıştı.

Cemiyet, şimdiki Türk Dünyası Parkı yerinde bulunan içerisinde birçok sivil toplum örgütünün yer aldığı binada küçücük bir odada faaliyetlerine başlamıştı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, kurulduğu günden bugüne birçok etkinliğe imza attı. Bunlar arasında gazetecilik mesleği ile ilgili kurs ve eğitim seminerleri, kente hizmet eden isimlere ödüller verilmesi, bayram gazeteleri, yerel basını özendirme yarışmaları, fotoğraf sergileri gibi faaliyetler yer aldı.

Gazetecilik mesleğini icra edenlerin sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve gelişmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini koruyucu, kollayıcı ve yüceltici çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Bayburt’ta görev yapan gazetecilerin sosyal ve kültürel ekonomik dayanışmalarını sağlamanın yanı sıra kamu görevi sayılan mesleğin geliştirilmesine katkıda bulunmak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti gelecek nesillere daha güzel ve eşit bir dünya bırakabilmek adına, kamuoyunu sevgiye, iyiliğe, doğruluğa, adalete yönlendirmeyi bir görev saymaktadır.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu’nu ile Türkiye’nin en büyük medya örgütlenmesi olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kurucu üyesidir.

1) 1887 tarihinde Osmanlı’nın bir sancağı iken dönemin bir idarecisinin şahsi hatası sonrasında kazalığa düşürülen Bayburt, o günden itibaren özlemini duyduğu sancakbeyliğini, cumhuriyet döneminde ise il olma arzusunu hep sıcak tutmuştu.

2) Bayburt Postası Gazetesi 14 Mart 1991 Perşembe nüshasında ‘Hasret kaldıklarımıza teker teker kavuşuyoruz/ Bayburt Gazeteciler ve Bayburt Tarihini Araştırma Derneği Kuruluyor’ manşet haberinden…